lnwshop logo

A-Math เอแม็ทประถม(กระดานกระดาษ)

A-Math เอแม็ทประถม(กระดานกระดาษ)
รหัสสินค้า AM01
หมวดหมู่ A-Math เอแม็ท
ราคาปกติ 180.00 บาท
ลดเหลือ 160.00 บาท
น้ำหนัก 310 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 25 ก.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
set
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ ระดับประถม(กระดานกระดาษ)

ชุดนี้ประกอบด้วย ตัวเบี้ยพลาสติกมี 
70 ตัว กระดานเป็นกระดาษแบบพับ(ไม่มีขอบกั้นเบี้ย) แท่นวางเบี้ยสองชุด พร้อมคำอธิบายวิธีการเล่น 
เหมาะสำหรับนักเรียนรุ่นประถมต้นและประถมปลาย อายุ 7-12 ปี
สามารถเล่นได้ 2 คนหรือ 2 ทีม
ขนาดกล่อง 19x37x4 cm
ขนาดกระดาน 33x35 cm

การเล่นเอแม็ท 
- ผลัดกันลงสมการเลขสะสมคะแนน ฝ่ายใดคะแนนเยอะกว่าเป็นฝ่ายชนะ

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเอแม็ท
- ฝึกการคิดคำนวณเลขได้แม่นยำขึ้น ฝึกคิดเลขเร็ว ฝึกการวางแผนล่วงหน้า ฝึกความคิดเชิงตรรกะ ฝึกดูความสมดุลของตัวเลขกับเครื่องหมาย ฝึกอ่านใจผู้เล่นอีกฝ่าย ฝึกการคิดความน่าจะเป็น ฝึกการมีสมาธิ ฝึกเทคนิคในการคิดเลขรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ได้

ความแตกต่างระหว่างเอแม็ทชุดประถมกับเอแม็ทชุดมาตรฐาน
- ชุดประถมมีตัวเบี้ย 70 ตัว ชุดมาตรฐานมีตัวเบี้ย 100 ตัว ซึ่งโดยรวมแล้วชุดมาตรฐานจะมีตัวเลขสูงๆ และเครื่องหมายคูณกับหารมากกว่า ทำให้ชุดมาตรฐานมีความซับซ้อนในการเล่น การคำนวณ การคิดวางแผนที่มากกว่าชุดประถม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กฎและวิธีการเล่น (A-MATH)

                เอแม็ท (A-MATH) เป็นเกมต่อตัวเลขคำนวณ ทักษะของการเล่นนั้นคือการต่อตัวเลขตามหลักการคำนวณคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ คูณ หาร ลงบนช่องตารางให้เกิดผลดีที่สุด เมื่อจบการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ คะแนนจะเกิดจากค่าประจำตัวเบี้ยแต่ละตัวในการลงเล่นแต่ละครั้งรวมกับช่องตารางต่างๆ ซึ่งมีค่าแตกต่างกันไป ผู้เล่นอาจจะเล่นแบบฝ่ายละ 1 คน หรือจับคู่เป็นทีมแข่งขันก็ได้

อุปกรณ์และความหมาย

1.กระดาน (BOARD) กระดานจะมีทั้งสิ้น 225 ช่อง แบ่งออกเป็นช่องคะแนนธรรมดาและช่องคะแนนพิเศษต่างๆ

- สีแดง (Triple Equation 3x) หมายถึง เบี้ยตัวใดที่ผู้เล่นลงในช่องนี้ จะมีผลทำให้สมการที่มีเบี้ยตัวนี้เป็นส่วนประกอบจะได้คะแนนเป็น 3 เท่าทั้ง        สมการ

- สีเหลือง (Double Equation 2x) หมายถึง เช่นเดียวกับช่องสีแดงแต่คะแนนที่ได้เป็นเพียง 2 เท่าของสมการ

- สีฟ้า (Triple Piece 3x) หมายถึง เบี้ยตัวใดที่ทับช่องนี้ เฉพาะตัวเบี้ยนั้นจะได้คะแนนเป็น 3 เท่า

- สีส้ม (Double Piece 2x) หมายถึง เช่นเดียวกับช่องสีฟ้า แต่คะแนนที่ได้จะเป็นเพียง 2 เท่าเฉพาะเบี้ยนั้น

2.เบี้ย (TILES) มีทั้งสิ้น 70 ตัว จะมีคะแนนค่าของตัวเลขแต่ละตัวปรากฏอยู่ตามความยากง่ายของการเล่น ดังนี้

ตัวเลข 01  มี 4 ตัว                   ตัวเลข 11   มี 4 ตัว                  ตัวเลข 21  มี 4 ตัว                   ตัวเลข 31   มี 4 ตัว

ตัวเลข 42   มี 4 ตัว                   ตัวเลข 52   มี 3 ตัว                  ตัวเลข 62  มี 3 ตัว                   ตัวเลข 72   มี 2 ตัว

ตัวเลข 8 มี 3 ตัว                  ตัวเลข 92   มี 2 ตัว                  ตัวเลข 103 มี 1 ตัว                  ตัวเลข 114  มี 1 ตัว

ตัวเลข 123 มี 1 ตัว                  ตัวเลข 136 มี 1 ตัว                  ตัวเลข 144 มี 1 ตัว                  ตัวเลข 154 มี 1 ตัว

ตัวเลข 164 มี 1 ตัว                  ตัวเลข 205 มี 1 ตัว                  ตัว  +2          มี 4 ตัว                 ตัว -2          มี 4 ตัว                 

ตัว  +/-1     มี 5 ตัว                  ตัว  ×/÷1    มี 4 ตัว                  ตัว  =1         มี 8 ตัว                    ตัว BLANK0   มี 4 ตัว

หมายเหตุ - เบี้ย +/- หรือ ×/÷ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง และเมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

-BLANK ใช้แทนตัวอะไรก็ได้ตั้งแต่ 0-20 รวมทั้ง +,-, ×, ÷,= เมื่อกำหนดแล้วจะเปลี่ยนไม่ได้

การเริ่มต้น

1.               ผู้เล่นจะต้องจับเบี้ยขึ้นมาฝ่ายละ 1 ตัวเพื่อดูว่าฝ่ายใดจะได้เล่นก่อน โดยมีหลักคือเรียงตามตัวเลขจากมากไปหาน้อย เครื่องหมายทั้งหลายถือว่าต่ำกว่า 0 ทั้งหมด และตัว BLANK ถือว่าใกล้ที่สุด ใครใกล้ 20 กว่าจะได้เริ่มก่อน

2.               ผู้เล่นจับตัวเบี้ยขึ้นมาฝ่ายละ 8 ตัววางบนแป้น โดยที่ผู้เริ่มเล่นจับก่อน

3.               ผู้เล่นที่ได้เริ่มเล่นก่อนจะต้องจัดตัวเลขเป็นสมการในลักษณะหนึ่งลักษณะใดก็ได้ (เช่น 7×2 = 5+9 หรือ 9÷3+5 = 4×2 หรือ 6 = 6 ก็ได้) วางลงบนกระดานในแนวนอนหรือแนวตั้งเท่านั้น โดยต้องมีตัวเบี้ยตัวใดตัวหนึ่งทับบนช่องดาวกลางกระดาน ตัวเบี้ยที่ทับบนช่องดาวจะได้เป็น 3 เท่า เพราะช่องดาวกลางกระดานเป็นช่องสีฟ้า

4.               ผู้เล่นคนแรกจะต้องจับตัวเบี้ยในถุงขึ้นมาใหม่เท่ากับจำนวนตัวเบี้ยที่ใช้ไป จากนั้นจะเป็นตาเล่นของผู้เล่นคนที่สอง ซึ่งจะต้องต่อตัวเบี้ยที่มีอยู่ให้เป็นสมการโดยมีตัวเบี้ยที่ลงไปใหม่อย่างน้อยหนึ่งตัวสัมผัสกับตัวเบี้ยที่มีอยู่ในกระดานแล้วอาจจะเป็นการเพิ่มตัวเลขลงบนสมการเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว เช่น นาย A ลง 3+4=7 นาย B อาจจะเล่น 9-3+4=7+3 ก็ถือว่าเป็นสมการใหม่ก็ได้

การคิดและการทำคะแนน

1.               จากช่องคะแนนพิเศษทั้ง 4 แบบ คือช่องสีแดง (ทั้งสมการคูณ 3) ช่องสีเหลือง (ทั้งสมการคูณ 2) ช่องสีฟ้า (คูณ 3 เฉพาะตัวที่ทับช่อง) ช่องสีส้ม (คูณ 2 เฉพาะตัวที่ทับช่อง) หากเกิดกรณีที่ผู้เล่นลงสมการซึ่งมีเบี้ยตัวเลขที่เล่นใหม่ทับช่องพิเศษมากกว่า 1 ช่องแล้ว คะแนนที่ได้จะนับคะแนนพิเศษเบี้ยแต่ละตัวก่อนแล้วค่อยนำมาคิดช่องพิเศษ ของทั้งสมการ ตัวอย่าง เช่น เมื่อผู้เล่นเล่น 7-7=6×0 ตัวเบี้ย 7 มีค่า 2 แต้มทับบนช่องสีฟ้า (เฉพาะตัวคูณ 3) เครื่องหมาย =  มีค่า 1 แต้ม ทับช่องสีส้ม (เฉพาะตัวคูณ 2) เครื่องหมาย × ทับช่องสีเหลือง (ทั้งสมการคูณ 2) คะแนนของ การเล่นครั้งนี้ได้เท่ากับ  แต้ม

2.               ช่องพิเศษต่างๆ นั้นสามารถใช้ได้ในการเล่นทับลงไปในครั้งแรกเท่านั้น ในการเล่นครั้งต่อมาเบี้ยที่ทับอยู่บนช่องพิเศษแล้วนั้นให้นับคะแนนเฉพาะค่าของเบี้ยเท่านั้น

 

การสิ้นสุดเกม

1.               เกมจะสิ้นสุดเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งใช้ตัวเบี้ยที่ตนมีอยู่จนหมด (หลังจากที่ตัวเบี้ยในถุงหมดแล้ว)

2.               ในขณะเดียวกันผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะยังคงมีตัวเบี้ยเหลืออยู่ ให้หาคะแนนรวมของตัวเบี้ยนั้นแล้วคูณด้วย 2 นำไปบวกให้กับผู้เล่นที่เป็นคนลงตัวเบี้ยหมดก่อน (ยกเว้น BLANK ไม่ต้องติดลบ)

3.               ในกรณีที่ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถเล่นตัวเบี้ยที่เหลือในแป้นของเขาทั้งสองแล้ว และบอกผ่านครบ 3 ครั้งก็ถือว่าเกมการเล่นสิ้นสุดลง การนับคะแนนจะทำโดยที่เอาคะแนนของตัวเบี้ยที่เหลืออยู่ในแป้นลบออกจากคะแนนของตนเองโดยไม่ต้องคูณ 2 (คะแนน BLANK เท่ากับศูนย์)

4.               เกมจะยุติลงเมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที**

ส่วนพิเศษในการเล่น

1.               การขอเปลี่ยนตัว ผู้เล่นสามารถขอเปลี่ยนเบี้ยได้โดยต้องเสียตาเล่น 1 ตา การเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ 1-8 ตัว ยกเว้นถ้าตัวเบี้ยในถุงเหลือไม่ถึง 5 ตัว จะไม่สามารถเปลี่ยนเบี้ยได้อย่างเด็ดขาด

2.               การทำบิงโกเอแม็ท ในระหว่างการเล่นที่ผู้เล่นคนใดสามารถลงตัวเบี้ยทั้ง 8 ตัวบนแป้นพร้อมกันในตาเล่นเดียว ผู้เล่นคนนั้นจะได้รับคะแนนพิเศษขึ้นอีก 40 คะแนน นอกเหนือจากคะแนนที่ได้ปกติในตาเล่นนั้น

3.               การขอชาเล้นจ์ (CHALLENGE) หากผู้เล่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเล่นลงสมการแล้วอีกฝ่ายเห็นหรือคิดว่าผิดพลาด ผู้เล่นสามารถขอเรียกชาเล้นจ์ได้เพื่อดูว่าถูกต้องหรือเปล่าโดยอาจใช้เครื่องคิดเลขช่วย หากถูกต้องแล้วผู้ที่ขอตรวจจะเสียตาเล่นไปหนึ่งตา แต่หากผิด ผู้ที่ลงผิดจะต้องยกตัวเบี้ยที่ลงทั้งหมดในตานั้นออกและได้คะแนนเป็นศูนย์

4.               เวลา ควรกำหนดเวลาในการลงแต่ละครั้งเพื่อความสนุกสนานในปกติไม่ควรเกิน 2 นาที**ในการเล่นแต่ละครั้ง 

5.               การผสมตัวเลข การลงเบี้ยตัวเลขนั้นสามารถที่จะนำเลขโด (0-9) จำนวน 2-3 ตัวมาวางติดกันเพื่อประกอบเป็นเลข 2-3 หลักได้ เช่น ใช้เบี้ยเลข 1 และ 2 มาประกอบเป็นเลข 12 ได้ หรือ ใช้เบี้ยเลข 1,8 และ 5 มาต่อเป็น 185 ได้ เป็นต้น (เบี้ยที่เป็นจำนวนหลักสิบขึ้นไปนำมาต่อไม่ได้ เช่นนำเบี้ย 12 กับ 0 มาต่อให้เป็น 120 ไม่ได้ ลักสิบขั5

5.ข 2-3 หลักได้ เช่น ใช้เบี้ยเลข 1 และ 2 มาประกอบเป็นเลข 12 ได้ หรือ ใช้เบี้ย)

6.               การเปลี่ยนค่าเป็นเลขลบ สามารถที่จะเอาเครื่องหมายลบมาวางไว้หน้าเบี้ยตัวเลข 1 ถึง 16 และ 20 และ จำนวนต่างๆ ที่เกิดจากข้อ 5 เพื่อให้เป็นค่าลบได้ เช่น -6 = 4-10 หรือ -5 = -5 (แต่ห้ามวางเบี้ยเครื่องหมายบวกลบคูณหารไว้ติดกัน เช่น -7 = 6 + - 13 ไม่ได้)

7.               ห้ามใช้ 0 ไปต่อหน้าตัวเลขทุกจำนวน เช่น 07, 012 ถือว่าใช้ไม่ได้ทั้งหมด

8.               ห้ามใช้เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) เติมหน้าตัวเลข 0

9.               ห้ามใช้เครื่องหมายบวก (+) เติมหน้าตัวเลข เช่น +7 = 5 + 2

หลักการคำนวณเบื้องต้น

   1. หาก เครื่องหมาย × และ ÷ หรือ เครื่องหมาย + และ - ’ อยู่ด้วยกัน ต้องทำตามลำดับก่อนหลัง

                เช่น 8 × 3 ÷ 6 = 1+1+2 = 4  หรือ 7-4+5 = 3+5 = 8

   2. ต้องกระทำเครื่องหมายคูณและหารก่อนเครื่องหมายบวกและลบเสมอ

                เช่น 4 × 3+4  ต้องคิดเป็น (4 × 3) +4 = 12+4 = 6

                       4 × 9 ÷ 2+5 = 23  ต้องคิดเป็น (4 × 9 ÷ 12)+5 = 18+5 = 23

   3. ห้ามนำ 0 เป็นตัวหาร แต่หากใช้เป็นตัวตั้งแล้วจะหารด้วยตัวเลขอะไรผลลัพธ์จะได้เท่ากับ 0 เสมอ

                เช่น 5 ÷ 0 = หาค่าไม่ได้  แต่ 0 ÷ 5 = 0

   4. ตัวอย่างการลงโดยขยายสมการที่มีอยู่แล้วเมื่อผู้เล่นไม่มีเครื่องหมาย =

                เช่น   จาก     3+2×1 = 10×1-5                เป็น         12÷3+2× = 10×1-5+1

                นอกจากนี้สามารถจะขยายต่อได้อีกโดยคงให้สมการสมดุล รวมถึงการทำสมการให้สมมูลกัน

                เช่น   จาก     4+5 = 3×3÷1     เป็น         4+5 = 3×3÷1 = 81÷9

 

5.               สมการสามารถคิดเป็นเศษส่วนได้ เช่น  2÷3 = 4÷6

อ้างอิงจากสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คําคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารด้านล่าง
2. เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินที่นี่ แจ้งการชำระเงิน
ธ.กสิกรไทย สาขาบางกรวย ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(บางกรวย) ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

ติดต่อเรา

0859233440

หมวดหมู่สินค้า

สินค้าใหม่

รหัสสินค้า SU12
240.00 บาท
270.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SU45
130.00 บาท
150.00 บาท
เร็วๆนี้
รหัสสินค้า SU42
130.00 บาท
150.00 บาท
เร็วๆนี้
รหัสสินค้า CH21
120.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า AM06
1,550.00 บาท
1,750.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SU41
130.00 บาท
150.00 บาท
เร็วๆนี้
รหัสสินค้า BM03
300.00 บาท
350.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า CI77
650.00 บาท
700.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า CI76
650.00 บาท
700.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า CW23
165.00 บาท
190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า AM29
20.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า CW29
20.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SU51
130.00 บาท
150.00 บาท
สินค้าหมด

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ค้นหารหัสพัสดุ

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

ติดตามสินค้า

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม579,527 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด174,166 ครั้ง
เปิดร้าน14 เม.ย. 2558
ร้านค้าอัพเดท21 ส.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก